1.Tài khoản mới đăng ký tại HXFX và kích hoạt là có thể tham gia hoạt động.
2.Phần thưởng hoạt động2.
(2)Kích hoạt phần thưởng nạp tiền tích lũy trong 24 giờ
3.Hướng dẫn nhận tiền thưởng

4.Cách thức kết toán tiển thưởng